Z dniem 1 stycznia 2019 r. uchwałą Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia
samorządowych instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rynie połączona została z Ryńskim Centrum Kultury.
Powołana instytucja nosi nazwę Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Na potrzeby RPEKiTu zaadaptowany został budynek po byłym przedszkolu, do którego połączone jednostki przeprowadzą się w najbliższych miesiącach, a do tego czasu pozostają w swoich dawnych siedzibach.

........................................................................................................................................................................

PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK"
Biblioteka Publiczna w Rynie przystąpiła do kampanii "Mała książka – wielki człowiek" skierowanego do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców.
Każdy Mały Czytelnik, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze czytanki dla…", imienną Kartę Małego Czytelnika oraz przypinkę. Następnie za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.

PRZEDSZKOLAK DEBIUTUJĄCYM CZYTELNIKIEM
Bibliotekarki z Biblioteki Publicznej działającej w strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie w ramach akcji "Przedszkolak Debiutującym  Czytelnikiem" będą odwiedzać przedszkole z walizką pełną książek w środy. Najbliższe wizyty: 9, 23, 30 październik 2019 r.

KODOWANIE W BIBLIOTECE - WARSZTATY DLA DZIECI
Zapraszamy dzieci do udziału w warsztatach z kodowania offline w piątki o godz. 16.00. Najbliższe zajęcia odbędą się w dniach: 11, 18, 25 października 2019 r. W programie m.in: programowanie ozobotów, kodowanie obrazków, szyfrowanie poufnych wiadomości, zabawy z wykorzystaniem maty i plastikowych kubeczków.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
136. spotkanie DKK odbędzie się 25 października 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w czytelni. Klubowicze będą dyskutować o książce "Sezon burz" Andrzeja Sapkowskiego. Na spotkanie zapraszamy także osoby niezrzeszone w Klubie.

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
94. spotkanie MDKK odbędzie się 26 października 2019 r. (sobotak) o godz. 10.00 w czytelni. Klubowicze będą dyskutować o książce "Droga do Los Angeles", której autorem jest John Fante. Na spotkanie zapraszamy także osoby niezrzeszone w Klubie.


Za nami III edycja debat lokalnych, których gospodarzami byli bibliotekarze. Debaty odbywały się w dniach 15-21 maja 2017 r. w 56 bibliotekach w całej Polsce. Stanowią one część projektu "Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej" realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Kongresu Obywatelskiego. To projekt, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Biblioteka Publiczna w Rynie zorganizowała debatę 17 maja 2017 r. Na wstępie Dyrektor Biblioteki, Maria Tuczyńska powitała uczestników tj. przedstawicieli władz samorządowych w osobie burmistrza Miasta i Gminy Ryn, Józefa Karpińskiego, radnych Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Jarosławem Filipkiem, sołtysów sołectw Ławki i Rybical, a także liderów organizacji pozarządowych, dyrektora i uczniów ryńskiego gimnazjum, pracowników domu kultury i biblioteki, emerytów oraz mieszkańców, którym na sercu leży dobro "małej Ojczyzny". Poza tym wprowadziła w temat debaty i przedstawiła cele i założenia wyżej wspomnianego projektu. Po tym głos zabrał Krzysztof Cybul, Prezes Stowarzyszenia Sportowego i Rekreacyjnego w Rynie, który opowiedział o działaniach swojej organizacji pozarządowej i determinacji, z jaką jej członkowie starają się pozyskać fundusze na realizację przedsięwzięć. Nad sprawnym przebiegiem ryńskiej debaty czuwał profesjonalny moderator, Joanna Podolak. Debata miała charakter ponadsektorowy i międzypokoleniowy. Przybrała formę warsztatu, a wszyscy uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na dwa pytania:

  • Co nas łączy jako wspólnotę?
  • Co możemy zrobić, by wzmocnić to co nas łączy?

debata 7debata 8debata 2debata 3debata 5debata 4debata 6

Wnioski z dyskusji dostarczają ciekawych informacji na temat tego, w jaki sposób rynianie widzą wspólnotę – czym jest, co ją integruje oraz wzmacnia. Dyskutanci wymienili wiele "łączników" i "wzmacniaczy", które leżą u podstaw dynamicznych i skutecznych wspólnot lokalnych, ale spośród nich wybrano trzy najważniejsze. Według rynian wspólnotę łączą:

  1. Wartości rozumiane jako kultywowanie rodzimej tradycji i historii, jako pielęgnowanie ojczystego języka, jako podstawę trwania każdej społeczności, jako poczucie pewnego łącznika między ludźmi oraz poczucie identyfikacji z miejscem zamieszkania i jego mieszkańcami.
  2. Miejsce zamieszkania rozumiane jako identyfikacja z regionem, z miejscowością, rozumiana też jako poczucie więzi z ludźmi tam zamieszkującymi i wartościami, jakie wnoszą do wspólnoty.
  3. Wspólny cel rozumiany jako przedsięwzięcie wokół którego koncentrują się działania wspólnoty.

Zaś zdaniem rynian to co wzmacnia wspólnotę to:

  1. Rozbudowa infrastruktury rozumiana jako lepsze dofinansowanie obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, by mogły powiększać i uatrakcyjniać ofertę edukacyjną i kulturalną miasta.
  2. Wzajemne zaufanie i zaangażowanie, czyli fundamentem budowania wspólnoty jest zaufanie między władzą lokalną a mieszkańcami i angażowanie się obu tych grup w rozwój miasta i gminy.
  3. Diagnozowanie potrzeb społecznych rozumiane jako wnikliwe sprawdzanie, jakie potrzeby i jakie inicjatywy będą korzystne dla danej społeczności lokalnej.

Debata przebiegała sprawnie i w miłej atmosferze. Uczestnicy znali się nawzajem i doskonale wiedzieli, do czego zmierzają w swej dyskusji. Organizatorem ryńskiej debaty była Maria Tuczyńska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rynie. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Józef Karpiński, zaś patronat medialny Gazeta Giżycka i portal giżycko.wm.pl. Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji, które odbyły się w bibliotekach w całej Polsce zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na XII Kongresie Obywatelskim w październiku 2017 r. w Warszawie. Kongres Obywatelski to miejsce spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. To prestiżowe przedsięwzięcie angażujące znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu. Projekt "Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej" został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym projektu jest PKO Bank Polski.

Programy i projekty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoIK logo 2017Zaprogramuj przyszłośćprogram fundacja orange