16 I 1949 r. – otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rynie. Pierwszym kierownikiem była Janina Gołębiowska. Biblioteka mieściła się w jednym pomieszczeniu w przedwojennym ratuszu o powierzchni około 30m2 (obecnie budynek mieszkalny na ulicy K. Świerczewskiego 16). Biblioteka w dniu otwarcia liczyła 420 woluminów.

1950 r. – Biblioteka przenosi się do nowego budynku przy ulicy Plac Wolności 11, o powierzchni użytkowej 70m2, w którym posiada dwa pomieszczenia (obecnie budynek mieszkalny). Biblioteka zaczyna zakładać pierwsze Punkty Biblioteczne przy Szkołach Wiejskich, które prowadzili nauczyciele.

IX 1961 r. – Biblioteka otrzymała nowy lokal na parterze pokrzyżackiego zamku o powierzchni użytkowej 49m2 (mniejsza powierzchnia, ale z centralnym ogrzewaniem).

1970 r. – kierownik biblioteki zdobywa wykształcenie bibliotekarskie, jest to pierwszy pracownik biblioteki z wykształceniem bibliotekarskim, do tej pory pracownicy mieli wykształcenie średnie lub niepełne średnie. Biblioteka pozyskuje również drugi etat.

12 III 1973 r. – Miejska Biblioteka Publiczna w Rynie zmienia nazwę na Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rynie, ponieważ nastąpił nowy podział administracyjny szczebla powiatowego, który spowodował likwidację gromad, na ich miejsce powstały gminy.

12 III 1973 r. – założenie Filii Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich. Utworzono ją na istniejącej bazie materialnej Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Filia mieści się w Wiejskim Domu Kultury w Sterławkach Wielkich, posiada lokal o powierzchni użytkowej 32m2.

28 V 1975 r. – nadzór merytoryczny nad Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Rynie przejmuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Suwałkach, ponieważ nastąpiła zmiana podziału administracyjnego państwa, likwidacja powiatów i zwiększenie liczby województw z 17 do 49. Wcześniej nadzór merytoryczny pełniła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

1980 r. – w miejsce Punktu Bibliotecznego w Monetkach powstaje Zakładowa Biblioteka PGR w Monetkach, która istniała do 1992 r., a Biblioteka w Rynie pełniła nad nią nadzór merytoryczny.

1983 r. – zwiększa się powierzchnia użytkowa Biblioteki do 67m2, ponieważ z zamku wyprowadza się przedszkole do nowo wybudowanego budynku i pomieszczenia po przedszkolu przejmuje MGBP w Rynie.

1 I 1984 r. – utworzenie Oddziału dla Dzieci w Miejsko Gminnej – Bibliotece Publicznej w Rynie, biblioteka pozyskała wówczas trzeci etat. W chwili otwarcia księgozbiór Oddziału liczył 2619 woluminów.

15 IV 1989 r. – biblioteka pozyskała czwarty etat.

IX 1989 r. – przy Oddziale dla Dzieci powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, które istnieje do 2010 r. Członkowie koła pomagają szczególnie w organizowaniu imprez kulturalno – oświatowych.

1990 r. – zwiększa się lokal biblioteki do 251m2, ponieważ z zamku do budynku Kina "Łabędź" wyprowadza się Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, a po adaptacji biblioteka przejmuje pomieszczenia MGOK-u.

1990 r. – zlikwidowano dziesięć Punktów Bibliotecznych z istniejących trzynastu.

1 I 1991 r. – utworzono Czytelnię. Księgozbiór podręczny przepisano do oddzielnej księgi inwentarzowej. 

1991 r. – zlikwidowano ostatnie trzy Punkty Biblioteczne.

30 IV 1996 r. – likwidacja czwartego etatu w bibliotece, pracownik Czytelni odchodzi na emeryturę.

1 I 1999 r. – nadzór merytoryczny nad Biblioteką przejmuje ponownie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (w związku z nowym podziałem administracyjnym państwa zmniejszyła się liczba województw z 49 do 16 i utworzono powiaty).

1 I 2000 r. – 31 XII 2001 r. – Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rynie działa w strukturach Ryńskiego Centrum Kultury zgodnie z uchwałą Nr XVII/118/99 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Biblioteka podlega dyrektorowi RCK, a za bezpośrednią pracę w bibliotece odpowiedzialny jest kierownik.

31 III 2001 r. – likwidacja trzeciego etatu w ramach redukcji. Od tego czasu Biblioteka posiada dwa etaty merytoryczne.

20 XII 2001 r. – biblioteka przeprowadziła się z zamku do nowo wybudowanego lokalu przy ulicy Świerczewskiego 2 o powierzchni użytkowej 187m2 (jest to budynek UMiG Ryn, a biblioteka ma oddzielne wejście).

1 I 2002 r. – zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/259/01 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 grudnia 2001 r. biblioteka uzyskała ponownie statut samodzielnej jednostki kultury i zmieniła nazwę na Biblioteka Publiczna w Rynie.

31 I 2004 r. – rozpoczęto komputeryzację biblioteki. Pierwszy komputer z drukarką atramentową i skanerem biblioteka otrzymała z programu unijnego BISS – Biblioteczna Informatyczna Sieć Szkoleniowa. Biblioteka rozpoczęła prowadzenie Bazy Informacji Lokalnej (BIL).

30 IV 2004 r. – kolejne trzy komputery biblioteka pozyskała z programu unijnego IKONKA. Jeden komputer został przekazany do Filii Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich.

X 2005 r. – rozpoczęcie tworzenia komputerowej bazy danych książek (MAK).

10 IV 2007 r. – biblioteka pozyskała kolejne dwa komputery z programu unijnego KISS – Kultura, Informacja, Sukces, Sieć.

21 IX 2007 r. – przy Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Publicznej w Rynie rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych.

17 X 2008 r. – założenie strony internetowej biblioteki.

I 2009 r. - wprowadzenie usługi "Książka na Telefon".

III 2009 r. - założenie w Oddziale dla Dzieci Kącika Malucha. Jest to specjalnie wydzielone miejsce mające zachęcić najmłodsze czytelników do czytania i odwiedzania Biblioteki, a poprzez zabawę wprowadzić w świat książek.

XI 2011 r. – przy Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Rynie rozpoczął działalność Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki.

I 2014 r. - przy Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Rynie zawiązuje się Klub Malucha.

VII 2015 r. - biblioteka uzyskała trzeci etat i od tego czasu posiada trzy etaty merytoryczne.

1 I 2019 r. - zgodnie z uchwałą Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rynie i Ryńskie Centrum Kultury zostały połączone. W wyniku połączenia powstał Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. 

1 VII 2020 r. - biblioteka przeprowadziła się do budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie przy ulicy Mikołaja Kopernika 16. Biblioteka mieści się na parterze, a powierzchnia użytkowa zwiększa się do 269 m2.

XII 2021 r. - wprowadzenie elektronicznej obsługi czytelników w programie bibliotecznym MAK+.

 
Kierownicy i dyrektorzy Biblioteki Publicznej w Rynie
 • Gołębiowska Janina              1949 – 1950, kierownik,
 • Alończyk Tekla                     1951 – 1955, kierownik,
 • Teodorczuk Luba                  brak danych, kierownik,
 • Nowak Halina                       1958 – 1961, kierownik,
 • Murawska Teresa                 1960 – 1963, kierownik,
 • Wołoszyn Janina                  1963 – 1965,  kierownik,
 • Rudzińska Stanisława           1965 – 1966, kierownik,
 • Radomska Krystyna             1966 – 1967, kierownik,
 • Gac Irena (Binias)                1967 – 1975, kierownik,
 • Marchelewicz–Owczarczak Bogusława
  1976 – 1984 kierownik, 1984 – 1999 dyrektor, 2000-2001 kierownik (w strukturach RCK), 2002- 2005 dyrektor, 
 • Tuczyńska Maria                  2005 - 2021, dyrektor,
 • Dąbrowska Marta                2022 - i nadal, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, w strukturach którego działa Biblioteka Publiczna.

Programy i projekty

nprcz logotyp podstawowy rgblogo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegologo plIK logo 2017Mała Książka Wielki Człowiekpara buchZaprogramuj przyszłośćLogo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieLogo programu "Równać Szanse"Logo programu Biblioteka+Logo projektu "O finansach w Bibliotece"Logo Fundacji Inicjatyw Społeczno-EkonomicznychLogo programu "Cała Polska Czyta Dzieciom"
Logo Programu Rozwoju Bibliotekprogram fundacja orangeLogo Akademii Rozwoju Filantropii w PolsceLogo programu "Dyskusyjne Kluby Książki"Logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoLogo programu operacyjnego "Promocja Czytelnictwa"Logo programu "Ikonka"Logo programu Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa