BIBLIOTEKA WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ W NOWEJ SIEDZIBIE
Dnia 1 lipca 2020 r. Biblioteka wznowiła działalność w nowej siedzibie przy ul. M. Kopernika 16 (budynek Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00, w soboty jest nieczynna. Informujemy, iż w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązują nowe zasady korzystania z biblioteki: 1. W
poszczególnych działach biblioteki może przebywać jedna osoba zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki. 2. Obowiązuje brak dostępu do półek. 3. Aby usprawnić obsługę prosimy o zapoznanie się z katalogiem on-line biblioteki i wybranie interesujących państwa pozycji. 4. Czas przebywania w bibliotece należy ograniczyć do minimum.

...............................................................................................................

PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK" - EDYCJA 2020
Biblioteka Publiczna w Rynie już po raz trzeci przystąpiła do kampanii "Mała książka – wielki człowiek" skierowanej do dzieci w wieku 3-6 lat (rocznik 2014 - 2017) i ich rodziców. Każdy Mały Czytelnik, który zapisze się do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze czytanki dla…", imienną Kartę Małego Czytelnika, zakładkę do książki oraz przypinkę. Następnie za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książki otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.

234

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
100. spotkanie MDKK odbędzie się 2 października 2020 r. (piątek) o godz. 17.00 w czytelni. Klubowicze będą dyskutować o książce "Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął" Jonasa Jonasson. Na spotkanie zapraszamy także osoby niezrzeszone w Klubie.

SPOTKANIE Z WALDEMAREM MIERZWĄ
Zapraszamy na spotkanie z Waldemarem Mierzwą, autorem książki "Zrozumieć Mazury. Rzecz w 50 odsłonach" oraz wydawcą serii "Moja Biblioteka Mazurska", które odbędzie się 16 października 2020 r.  (piątek) o godz. 17.30 w Czytelni.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
144. spotkanie DKK odbędzie się 23 października 2020 r. (piątek) o godz. 17.00 w czytelni. Klubowicze będą dyskutować o książce "Bracia", której autorej jest Da Chen. Na spotkanie zapraszamy także osoby niezrzeszone w Klubie.

..........................................................................................................................................................

Z dniem 1 stycznia 2019 r. uchwałą Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rynie połączona została z Ryńskim Centrum Kultury. Powołana instytucja nosi nazwę Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Na potrzeby RPEKiTu zaadaptowany został budynek po byłym przedszkolu, który mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 16.

..........................................................................................................................................................

"Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie". 
André Malraux

29 czerwca 2020 r. odbyło się od dawna oczekiwane, uroczyste otwarcie Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Gości przywitała dyrektor Maria Tuczyńska, która także przedstawiła historię wspomnianej instytucji. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Jarosław Filipek. Opowiedział jak przebiegała modernizacja  i adaptacja budynku po byłym przedszkolu dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki. Po przemówieniach nastąpiła część oficjalna. Wstęgę przecięli: Burmistrz Jarosław Filipek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie, Juliusz Brant oraz Dyrektor Maria Tuczyńska. Poświęcenia budynku dokonali Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Rynie, ks. Tomasz Stefanowski oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie, ks. Jan Neumann. Zaś symboliczny klucz do budynku na ręce dyrektor przekazał burmistrz. Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem obiektu i poczęstunkiem.
Ciekawostki na temat Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, który powstał na bazie połączenia dwóch instytucji kultury: Biblioteki Publicznej i Ryńskiego Centrum Kultury rozpoczął działalność od 1 stycznia 2019 r. (Uchwała Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury).

  • Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Ryn w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w który został wpisany „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko– Mazurskiego”.
  • Wartość projektu wyniosła ogółem: 4 859 601,67 zł, w tym dofinansowanie: 3 400 000,00 zł
  • Wykonawca inwestycji: PRIBO-EPB Sp. z o.o. z Ełku
  • Nowa siedziba mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 16
  • Budynek posiada cztery kondygnacje. Kondygnacja piwnicy zachowuje funkcję obsługi budynku. Tu mieści się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Na kondygnacji przyziemnej, czyli na parterze znajduje się Biblioteka Publiczna. Na pierwszym piętrze funkcjonuje Centrum Kultury i Turystyki. Natomiast na drugim piętrze mają swoją siedzibę Organizacje Pozarządowe oraz Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz mieści się tu sala konferencyjna.
  • Kubatura budynku wynosi 6730 m3, w tym kubatura zadaszonego tarasu 585 m3.
  • Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1457 m2, w tym powierzchnia zadaszonego tarasu 165,5m2.

Programy i projekty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegologo plIK logo 2017Mała Książka Wielki Człowiekpara buchZaprogramuj przyszłość
program fundacja orange