Statut Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, w strukturach którego działa Biblioteka Publiczna.

Uchwała NR XLVI/342/18 Rady Miejskiej w Rynie z dn. 27.06.2018 r. w sprawie nadania statutu RPEKiTStatut RPEKiTStatut RPEKiTStatut RPEKiT