Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK      9.00 – 17.00
WTOREK                 9.00 – 17.00
ŚRODA                    9.00 – 17.00
CZWARTEK             9.00 – 17.00
PIĄTEK                   9.00 – 17.00
SOBOTA                  9.00 – 14.00
 
W swoich zbiorach posiada literaturę piękną polską i obcą, dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla szkół średnich i wyższych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy oraz bogate piśmiennictwo o regionie Warmii i Mazur. Wypożyczalnia dysponuje katalogiem alfabetycznym, rzeczowym i tytułowym oraz komputerową bazę danych MAK. Przy wypożyczalni działa Dyskusyjny Klub Książki.

Usługi:
  • wypożyczanie książek, czasopism i książek mówionych (na kasetach) oraz zbiorów audiowizualnych do domu bezpłatnie,
  • pośrednictwo w wypożyczaniu książek w języku angielskim z Biblioteki Koła Języka Angielskiego przy Szkole Podstawowej w Rynie,
  • książka na telefon – dostarczanie do domu książek i czasopism osobom, które ze względu na stan zdrowia lub wiek nie mogą samodzielnie korzystać z biblioteki (87 737 50 40 lub 87 737 50 39).