Kolejnym przedsięwzięciem, które odbyło się w ryńskiej bibliotece w ramach Projektu "Bliżej Słowa, Bliżej Kultury" oprócz spotkań autorskich z Karoliną Wilczyńską, Renatą Kosin, Magdaleną Wilczyńską, Edytą Świętek i Katarzyną Enerlich oraz spektakli czytanych: "Wznowienie", Banalna historia", "Ławeczka", "Przystojniaczek" i "Przyszedł mężczyzna do kobiety" w wykonaniu aktorów im. Stefana Jaracza w Olsztynie były warsztaty dla seniorów z: obsługi komputera i Internetu oraz z korzystania z baz z elektronicznymi zbiorami i z wydarzeń kulturalnych online. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się m. in. z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, rozmawiali o prawie autorskim w Polsce i za granicą, dowiedzieli się jak legalnie korzystać ze zdjęć w sieci, poznali pojęcie domena publiczna i utwory zależne. Nauczyli się przeszukiwać katalog online ryńskiej oraz innych bibliotek, Filmoteki Narodowej, bibliotek cyfrowych w tym Polony, baz muzycznych w tym Spotify i YouTube, a także Legimi i Storytel. W trakcie kursu seniorzy korzystali z tabletów wypożyczonych od Fundacja Inicjatyw Pozytywnych - Pozytyw Art, pod auspicjami której działa Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 Warsztaty dla seniorówWarsztaty dla seniorówWarsztaty dla seniorówWarsztaty dla seniorów

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury"