broniewski milosc wodka polityka b iext39186565Ryńscy Klubowicze DKK spotkali się 24 września 2021 r. w czytelni biblioteki, aby podyskutować o książce "Broniewski. Miłość, wódka, polityka", której autorem jest Mariusz Urbanek. To kompletna, oparta na materiałach źródłowych biografia poety, ukazująca jego skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania polityczne. Władysław Broniewski żył w latach największych zmian w Polsce (1897-1962). Jego udziałem była walka w Legionach Piłsudskiego o odzyskanie niepodległości, los lewicowego poety w międzywojniu, tułaczka w czasie II wojny światowej, pobyt w sowieckim więzieniu, wyjście ze Związku Radzieckiego z Armią Andersa i ostatecznie powrót do Polski w 1945 r. Uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem lektury. Wszyscy jednogłośnie  stwierdzili, iż jest to niezwykle ciekawa pozycja. Dzięki niej odnowili swoją znajomość z poetą, którego wiersze kiedyś deklamowali będąc w szkole. Analizowali szczegółowo fakty z życia autora wiersza "Bagnet na broń". Podziwiali jego poetycki talent. Klubowicze nie szczędzili też ciepłych słów pod względem autora wspomnianej biografii. Mariusz Urbanek, według nich, w sposób ciekawy przedstawił życie Broniewskiego. Zawarł pełno faktów, opowieści i anegdot, zdjęć, fragmentów jego wierszy oraz wywiad przeprowadzony z adoptowaną córką poety. Książce przyznano maksymalną ilość punktów, czyli 10, w dodatku jednomyślnie.

DKK loga