Trzecie spotkanie w ramach projektu "Para Buch! Książka w ruch!" pod hasłem "Mali badacze" odbyło się podczas ferii, 24 stycznia 2020 r. Uczestnikami zajęć były dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli od 7 do 10 lat. Zaś gościem honorowym spotkania był emerytowany nauczyciel fizyki, Zenon Prokopowicz. Podczas spotkania mali badacze obejrzeli podstawowe sprzęty laboratoryjne czyli próbówkę, lejek, zlewkę, pipetę, menzurkę i kolbę miarową oraz dowiedzieli się do czego one służą. Następnie posiłkując się książkami: "Proste eksperymenty dla dzieci" Piotra Pękala, Magdaleny Foltyniak oraz "Wielka księga eksperymentów" wykonały trzy eksperymenty. Pierwsze doświadczenie polegało na zmieszaniu ze sobą octu i sody. Dzięki reakcji, która zaszła pomiędzy obiema substancjami uzyskaliśmy "substancję wybuchową", czyli wulkan. Kolejne doświadczenia polegały na wykonaniu z wody i mąki ziemniaczanej cieczy nienewtonowskiej i zbadaniu, że jej lepkość zmienia się w zależności od użytej siły, co przeczy prawu Newtona. Oraz na wykonaniu poduszkowca z płyty CD i balona, czyli zbadaniu tego jak zmniejszenie tarcia wpływa na poruszenie się przedmiotów. Następnie dzieci wykonały eksperyment-zabawkę, którą zabrały do domu. Był to slime zrobiony z płynnego kleju i kilku kropel aktywatora, czyli leku Aphtin. Na zakończenie dzieci zostały poinformowane, że eksperymentować można tylko pod opieką i z pomocą osób dorosłych, ponieważ do doświadczeń używa się substancji, które po zmieszaniu lub niewłaściwym użyciu mogą być niebezpieczne. W organizacji spotkania pomogła Izabela Przeorek - wolontariuszka biblioteki przy organizacji projektu oraz Patryk Cieśla - student matematyki.

Projekt "Para-buch! Książka w ruch!" ma na celu promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania, a finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.