Klubowicze DKK z Rynu spotkali się 13 grudnia 2019 r., aby podyskutować o książce Magdaleny Tulli "Szum". Jest to historia kobiety próbującej przełamać towarzyszące jej od zawsze poczucie wyobcowania i poszukującej porozumienia z matką, z którą zawsze łączyły ją trudne relacje. Uczestnicy dyskusji wypowiadali się o książce, że jest trudna w odbiorze, pełna metafor i przemyśleń. Wymagająca od czytelnika dużego skupienia i zmuszająca go do refleksji na temat relacji dziecko rodzic, uczeń nauczyciel. Skrupulatnie przeanalizowali postawy zarówno córki jak i matki oraz nauczycielki. Dużo ostrych zdań padło pod adresem matki. Potępiono jej chłodne postępowanie wobec córki. Nawet trauma, która została po holokauście według Klubowiczów nie usprawiedliwiała jej zachowania. Osoby dyskutujące nie były zdziwione, iż wrażliwa i potwornie osamotniona dziewczynka sprawiała wszystkim wokół kłopoty wychowawcze. Uznali to za sposób zwrócenia na siebie uwagi. Ostrej krytyce poddano też postępowanie nauczycielki. Nawiązano też do przedstawionego przez autorkę procesu wybaczania, który należy do trudnych i długotrwałych. Lektura przyczyniła się do przywołania wspomnień przez Klubowiczów odnośnie domu rodzinnego, lat szkolnych i problemów wychowawczych, które przysparzały im dzieci.