Drugie spotkanie w ramach projektu "Para Buch! Książka w ruch! pod hasłem "Pszczele ciekawostki" odbyło się 12 grudnia 2019 r. Uczestnikami zajęć były dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 6 lat. Zaś gośćmi honorowymi spotkania byli pszczelarze: Ryszard Jarosz, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rynie oraz Jan Tuczyński, przewodniczący komisji rewizyjnej we wspomnianym Kole. Pszczelarze posiłkując się informacjami i pięknymi ilustracjami zawartymi w książce "Pszczoły" Piotra Sochy, akcesoriami pszczelarskimi przyniesionymi ze sobą oraz swoim bogatym doświadczeniem opowiedzieli dzieciom jak wyglądają pszczoły, jakie są ich rodzaje i czym zajmują się w ulu, jak zbudowane są ule i jakie są ich rodzaje, jak powstaje miód, na czym polega praca pszczelarza oraz z czego składa się strój pszczelarski. W trakcie zajęć był też czas na zabawę ruchową "Pracowity jak pszczoła" polegającą na przyniesieniu do ula przez małe pszczółki pyłku znalezionego na ukrytych kwiatach, pałaszowanie przysmaku Kubusia Puchatka, czyli pysznego miodu oraz pracę manualną podczas, której dzieci wraz z rodzicami wykonały brzęczące pszczoły z opakowań po jajkach niespodziankach, które później zamieszkały w plastrze miodu. Praca ta zawisła w Oddziale dla Dzieci i może ją obejrzeć każda osoba odwiedzająca bibliotekę. W organizacji spotkania pomogła bibliotekarkom Izabela Przeorek - wolontariuszka biblioteki przy organizacji projektu. Projekt "Para-buch! Książka w ruch!" ma na celu promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania, a finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.