Spotkanie pod hasłem "Niepodległa a Mazury", podczas którego gościliśmy w bibliotece publicystę, historyka literatury, profesora nauk humanistycznych i wykładowcę akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zbigniewa Chojnowskiego odbyło się 6 listopada 2019 r. Tematem przewodnim prelekcji było omówienie stosunków Mazurów do odzyskania przez Polskę niepodległości w ujęciu historycznym, uzupełnione interpretacją poezji z tego okresu. Spotkanie zakończyło się licznymi pytaniami zaciekawionych słuchaczy.

Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu "Spotkanie z Niepodległą", na realizację którego RPEKiT otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa". Program "Spotkanie z Niepodległą" miał na celu zorganizowanie cyklu wydarzeń tematycznie nawiązujących do odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości przez Polską z uwzględnieniem regionalnej historii dotyczącej autochtonicznych mieszkańców Mazur. Były to: żywe lekcje historii, prelekcja historyka, spotkanie z publicystą i pisarzem, autorem książek historycznych ze wspomnianego okresu, Wielki Test Wiedzy o "Niepodległej", koncertu polskich pieśni patriotycznych.