Biblioteka Publiczna w Rynie działająca w strukturach Regionalnego Park Edukacji, Kultury i Turystyki zorganizował 5 listopada 2019 r. trzy Żywe Lekcje Historii pod hasłem "Ku Niepodległej" dla przedszkolaków, uczniów klas I - IV oraz V - VIII. Żywe lekcje historii to spotkania edukacyjno-historyczne łączące barwną opowieść z prezentacją strojów, broni i sprzętów będących dokładną repliką oryginałów. Warsztaty, które odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie poprowadziła grupa rekonstrukcyjna Chorągwi Zaciężnej Rycerstwa APIS z Gniewu pod kierunkiem Jacentego Ordowskiego.
Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu "Spotkanie z Niepodległą", na realizację którego RPEKiT otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa". Program "Spotkanie z Niepodległą" miał na celu zorganizowanie cyklu wydarzeń tematycznie nawiązujących do odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości przez Polską z uwzględnieniem regionalnej historii dotyczącej autochtonicznych mieszkańców Mazur. Były to: żywe lekcje historii, prelekcja historyka, spotkanie z publicystą i pisarzem, autorem książek historycznych ze wspomnianego okresu, Wielki Test Wiedzy o "Niepodległej", koncertu polskich pieśni patriotycznych.

Spotkanie dla przedszkolakówSpotkanie dla przedszkolakówSpotkanie dla przedszkolaków

 Spotkanie dla uczniów klas I - IVSpotkanie dla uczniów klas I - IVSpotkanie dla uczniów klas I - IV

Spotkanie dla uczniów klas V - VIIISpotkanie dla uczniów klas V - VIIISpotkanie dla uczniów las V - VIII