Ryńscy Klubowicze DKK spotkali się w czytelni biblioteki 28 lutego 2019 r., aby po raz kolejny podyskutować o książce. Tym razem lekturą miesiąca była książka pt. "Fabryka frajerów" Krzysztofa Beśki. Autor przenosi czytelników do lat 80. XX wieku, do jednego z wojskowych liceów, by przeżyć we wspomnieniach absolwentów to wszystko co się wtedy wydarzyło. A były to czasy początkującej transformacji politycznej i kulturowej w Polsce. Lektura wywołała mieszane uczucia wśród uczestników spotkania. W trakcie  dyskusji Klubowicze często odbiegali do swoich osobistych wspomnień dotyczących lat młodzieńczych, licealnych, studiów oraz opisanych  wydarzeń historycznych. Uznali, że w książce dobrze jest nakreślony obraz młodych Polaków przeżywających okres dorastania w czasach transformacji, a dorosłość w wolnej Polsce. Przyznali jej 7 punktów. Powrót do lat minionych wywołał u niektórych Klubowiczów nostalgię.